Maria Louise Hoffmann

schrijfster & dichteres

Gent 15 juni 1960
Dan zal er nieuw ontwaken zijn en zul je zeggen: Kom,
laat ons opstaan
en weer op weg gaan.


dat een woord
geboren is
waardoor
stamelend nog
iets te zeggen is.
Achtergrond
Kanttekeningen