Passages


Index
Woord tussen de werelden
Bewustwording
Omkeer
Gesprekken
De grote oorlog
Iemand
In de nacht
Momenten
Ontsluiting
Misschien niet van hier
Emily
Wie is zij, de Prinses?
Zeg niet, zeg liever
De buitenkant en de binnenkant
Anders
Wachten
Toen het nog kon
Wie droomde dit?
Familiezomer
Laura
Aan het einde
War is over
Op een dag
Als je eenmaal oud geworden bent
Hoezo herinnering?
La bien aimée
Toen wij nog dachten
Uw onwoordelijkheid (U die mijn leven was)
O hoe ik u bewonder (Mijn eigen onwoordelijkheid)
Misschien kan ik het morgen
Sint Valentijn
Winterdal
Dubbelspraak
Soms denk ik wel eens...
Opschrift op het monument voor de bosfeeën
Tatjana Valentinova's klaaglied over de gevallen stad
De wereld is oud geworden
Overwonnenen Overwinnaars
Iemand anders
Midden onder u
Wonderen
Te gek voor woorden
Mijn vader mijn vader
Veertig
Esther 6 (Gedachten in de nacht)
Goede nacht (2)
In de nacht (De dag van morgen)
Hoog begaafd (1 en 2)
Voltooide tijd
In de stilte
Nu is de tijd voorbij
Voor ons allen
Crisis
Teruggetreden
Tijd dat de bomen
Afscheid (1)
Afscheid (2)