Welkom bezoek(st)er.

Misschien is het de eerste keer dat u op deze website bent gekomen.
Misschien hebt u een link gezien naar deze website.
Of bent u op de hoogte gekomen van het bestaan ervan en bent u eens komen kijken.
Misschien bent u hier al eerder geweest en bent u teruggekomen. En ook dat wellicht niet voor het eerst.
Hoe dan ook, u bent hartelijk welkom.

Mijn naam is Maria Louise Hoffmann.
Schrijfster en dichteres ben ik naast andere dingen.
Nader kennismaken?
Klik dan op de link Achtergrond achter de link met mijn naam.

Deze site wil een rustige plek zijn op het drukke en overvolle internet.
Als een stille binnentuin midden in een overvolle hete stad vol lawaai.
Doe hier wat u daar ook zou doen.
Ontspan even.
Kijk eens op uw gemak rond.
Ga een moment ergens zitten.
Neem er een ogenblikje de tijd voor als het kan.

U vindt hier vier delen van de verhalencyclus De werelden; de delen 1, 2, 3 en 4.
Lees deze vertellingen in één adem uit als u wilt.
Of doe het hoofdstuk voor hoofdstuk, als dat u beter past.
Of op welke manier dan ook.
Wellicht zal later deel 5 nog worden toegevoegd, wellicht in gedeelten, want dat deel is tamelijk omvangrijk.

U vindt hier ook de gedichtenbundel 'Passages.'
Met haar 49 gedichten, ingedeeld in 8 cycli, is zij compleet.

Gemaakte opmerkingen, geleverde commentaren, gedane suggesties en fragmenten uit correspondentie over de gedichten zelf en naar aanleiding ervan zijn verwerkt in een serie kanttekeningen.
De link Kanttekeningen vindt u achter de link met mijn naam.
De kanttekeningen zijn niet bedoeld als uitleg of verklaring. Wel als bron van ideeën en mogelijk van inspiratie.
U bent ook welkom met uw inbreng.
Achter de link contact vindt u emailadressen.
Maar hebt u genoeg aan de gedichten zelf, dan is dat natuurlijk prima.

Blijf hier zo lang u wilt.
Kom terug zo dikwijls u wilt.
Wat hier staat zal voorlopig blijven.
En zo nu en dan verder worden uitgebreid.

Citeren en gedeeltelijk of geheel overnemen van teksten van deze website mag, maar wel met bronvermelding en niet voor commerciële doelen. Zie hiervoor achter de link Copyright.

Maria Louise Hoffmann.